Home>Nieuws>Imkerles bij de Ulebelt

Imkerles bij de Ulebelt

donderdag 21 juni 2018

Op woensdag 20 juni mocht groep 4 voor een imkerles naar de Ulebelt.

De week voorafgaand aan het bezoek werkten we in de klas met een leskist over bijen. We kregen informatie, we luisterden naar verhalen, we bekeken bijen door een loep, we keken filmpjes, zongen een lied over de bijendans en leerden zo veel nieuwe dingen.

Enkele ouders begeleiden ons bij de imkerles. Eerst kregen we een algemene uitleg van de imker. Vervolgens gingen we in drie groepen aan de slag. Er werden kaarsen gemaakt van bijenwas, we keken samen met de imker bij de echte bijenkast en we onderzochten het terrein op aanwezigheid van bijen en we observeerden het bijengedrag.

Al met al was het een leerzame en gezellige ochtend!