Missie, visie en kernwaarden

Missie

In verwondering en vertrouwen samen bouwen

Visie

De Rank bereidt kinderen voor op de maatschappij van nu en straks. Middels het daltononderwijs willen we onze leerlingen in staat stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving, die aan verandering onderhevig is. Dit doen we door de leerlingen te stimuleren ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

Een kind dat vertrouwen heeft in zichzelf kan open de wereld tegemoet treden en de dialoog aangaan met andersdenkenden. Kinderen die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen in een wereld die ook van jou is, vraagt om je voortdurend aan te kunnen passen. Wij begeleiden de kinderen door een goed voorbeeld te zijn en ruimte voor dialogen te geven en te nemen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelf nadenken over wat ze willen leren. Leren wordt leuker als je zelf initiatieven mag nemen. Met behulp van de dalton “way of life” helpen we onze leerlingen hun persoonlijke ontwikkeling te laten groeien. Wij geven onze leerlingen veel verantwoordelijkheid om eigen keuzes te maken bij het uitzetten van hun leerweg. Wij streven naar onderwijs dat betekenis heeft voor de leerlingen, de leerkrachten en de samenleving.

In ons onderwijs staat de ontwikkelbehoefte van de leerlingen centraal. Dit houdt in dat ons onderwijs aansluit bij wat leerlingen nodig hebben. Het gaat dus niet om de vraag of de leerling in het systeem past, maar hoe het systeem zich kan aanpassen aan de leerling.

Op de Rank creëren we een onderzoekende en ontwerpende (leer)omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerlingen leren van en met elkaar en door goed zicht te hebben op de talenten van henzelf en die van anderen, komen ze tot betere resultaten.

Kernwaarden

Binnen ons onderwijs hebben we 4 kernwaarden centraal gesteld:

  • Verwondering
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Samen

Hoe wij vorm geven aan deze kernwaarden en wat u van ons mag verwachten, kunt u hieronder lezen:

Verwondering:

Voor de kinderen:
·       Ik heb een nieuwsgierige houding
·       Ik heb tijd en aandacht voor beleven en ontdekken
·       Ik zit op het puntje van mijn stoel

Voor het team:
·       Wij hebben een open houding
·       Wij genieten van nieuwe ideeën 
·       Wij zien sprankeling bij elkaar en bij de kinderen

Vertrouwen

Voor de kinderen:
·       Ik vertrouw op mezelf.
·       Ik vertrouw op de leerkracht.

Voor het team:
·       Wij zijn er voor elkaar in voor- en tegenspoed.
·       Wij zijn open naar elkaar.
·       Wij vragen en bieden hulp.

Ontwikkeling

Voor de kinderen:
·       Ik mag in een veilige omgeving mezelf blijven ontwikkelen.
·       Ik heb lef om mijn talenten te laten groeien.

Voor het team:
·       Wij leren vanuit een positieve houding van en met elkaar.

Samen

Voor de kinderen:
·       Wij leren van en met elkaar.
·       Iedereen hoort erbij.

Voor het team:
·       Wij zijn er voor de kinderen, samen met de ouders.
·       Samen met ouders halen wij het beste uit de leerlingen, ieder vanuit zijn eigen rol.
·       We stellen samen doelen op en werken hier aan. We leren van onze fouten en vieren onze  successen.