Vertrouwenspersoon

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon

Naam: Bianca Nieuwenhuis
Telefoon: 0570 657056
E-mail: b.nieuwenhuis@varietas.nl 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Gerard Dijkstra (Buro Konfidi Vertrouwenspersonen)
Telefoon: 06-55183368
E-mail: info@konfidi.nl
W: www.konfidivertrouwenspersonen.nl