De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de plaats waar ouders en personeelsleden meepraten over het beleid van de school. Ze behandelen vragen zoals:

  • wat zijn voor de toekomst goede schooltijden;
  • wat verwachten we van mensen die op De Rank willen werken ten aanzien van hun geloofsidentiteit;
  • is het mogelijk andere geldbronnen te vinden, als aanvulling op de rijksbijdrage aan de school.

De medezeggenschapsraad praat over algemene onderwerpen, niet te verwarren met een klachtencommissie voor individuele problemen en ongenoegens. Dat neemt niet weg dat wij wel geïnteresseerd zijn in individuele problemen en zorgen, omdat deze ons vaak kunnen laten zien waar het algemene beleid beter kan.

Een vergadering bijwonen?

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Iedere ouder en ieder personeelslid is welkom om te komen luisteren. De agenda van de vergadering wordt bekend gemaakt via deze website.

Als u wilt komen, kunt u zich tot drie werkdagen voor de vergadering aanmelden bij de medezeggenschapsraad.

Jaarplanning-MR.docx

Privacy

Soms worden in de MR dingen besproken die raken aan de privacy van individuele personen. Bij deze onderwerpen is de vergadering niet openbaar en deze onderwerpen vindt u niet terug in de openbare notulen. Bij sommige onderwerpen zullen wij dingen tijdelijk geheim houden, om de directie de kans te geven alle ouders tegelijk op een nette manier te informeren. Zoals bijvoorbeeld bij de klassenindeling voor het volgende schooljaar.

Organisatie medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De ouders worden, als er genoeg kandidaten zijn voor een vacature, gekozen door alle ouders van de school. De personeelsleden worden gekozen door het team. De directeur is adviseur van de medezeggenschapsraad. Dat betekent dat de directeur geen stemrecht heeft, maar wel een belangrijke rol speelt als gesprekspartner van de raad.

Heeft u interesse om lid te worden van de medezeggenschapsraad? Neem contact op met de directie via de Varietasapp