Ouders

Op De Rank zien wij de ouders en verzorgers van onze leerlingen als partners van de school. Elk jaar opnieuw zijn er in derde week van het nieuwe schooljaar kennismakingsgesprekken, waarin u als ouder ons kunt bijpraten over uw kind. Wat vindt u belangrijk? Waar moet de leerkracht op letten? Wat zijn de talenten van uw kind. 

Na de cito’s zijn er bovendien gesprekken met u over het rapport. De Rank maakt gebruik van het Ouderportaal van ParnasSys, waarbij ouders met hun eigen inlog kunnen kijken naar toetsgegevens van een kind. Zo kunt u precies volgen hoe uw kind het doet op school.

Mocht u nou ergens tegenaan lopen, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht van uw kind. Dat vindt bij voorkeur plaats in de middag. Wacht niet een rapportgesprek af als u iets belangrijks signaleert.

Meepraten over school? Meld u aan voor de Ouderraad.