Aanmelden

Kinderen kunnen per half jaar aangemeld worden. Dat betekent dat er dus twee plaatsingsrondes per jaar zijn. Het aanmeldformulier krijgt u van de gemeente en is voortaan voorzien van een unieke sticker, zodat u het formulier echt maar  bij één school kunt inleveren. De volgende data worden gehanteerd:

Is uw kind geboren tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021?
Dan ontvangt u een brief in december.

Stap 1 Vul het aanmeldformulier in.
Stap 2 lever het formulier vóór 14 april 2024 in bij de school die uw voorkeur heeft
Stap 3 U hoort voor 31 mei 2024 of uw kind op deze school geplaatst wordt

Is uw kind geboren tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021?
Dan ontvangt u een brief in juni.

Stap 1 Vul het aanmeldformulier in.
Stap 2 lever het formulier vóór 14 oktober 2024 in bij de school die uw voorkeur heeft.
Stap 3 U hoort voor 29 november 2024 of uw kind op deze school geplaatst wordt.

Welke regels gelden er?

U moet voldoen aan het toelatingsbeleid van de school (zie de website van de school).

Bij het toekennen van de aanmeldingen kan de school binnen het toelatingsbeleid voorrangsregels hanteren. In principe heeft u (enige) voorrang als er een oudere broer of zus op school zit en als deze school één van de 5 dichtstbijzijnde scholen is voor uw kind.

Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot.

Hoe een school de voorrang precies hanteert, vindt u in de schoolgids (via de website van de school)

U krijgt binnen 6 weken na de uiterlijke inleverdatum bericht of uw kind op de school van aanmelding geplaatst kan worden.

Zie www.deventerbasisscholen.nl voor meer uitleg.