De ouderraad

De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam diverse activiteiten. De ouderraad/leerkracht kunnen daarbij andere ouders inschakelen als hulpkrachten.. In samenwerking met de school verstrekt de ouderraad ook wel informatie over de school aan de ouders.

Activiteiten die mede door de Ouderraad jaarlijks organiseert worden zijn o.a. het schoolnieuwjaarsfeest Sinterklaasfeest, de kerstviering.

Inspraak

De ouderraad van De Rank kan gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad van de school adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan ook een advies voor het schoolbestuur eisen van de medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.

De ouderraad heeft geen wettelijke status of taken. In de raad zitten de vertegenwoordigers van ouders van leerlingen. De ouders kiezen deze vertegenwoordigers. Tijdens de jaarlijkse informatieavond legt de ouderraad verantwoording af over het (financiële) beleid dat is gevoerd. Ook overlegt de raad met de ouders over het beleid voor de toekomst.

Meedoen?

Elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe ouders die iets willen bijdrage aan de school. Dat kan onder schooltijd of tijdens (een van de) activiteiten die we organiseren. Deelnemen in de ouderraad is gratis en kost u alleen wat vrije tijd. We vragen u mee te helpen bij activiteiten en ongeveer 9 keer per jaar te vergaderen. Vergaderingen zijn altijd ’s avonds tussen 19:30 en circa 21:30 uur.

Hebt u interesse? Neem dan contact op via OrRank@varietas.nl.