De ouderraad

De ouderraad organiseert allerlei activiteiten om de leerkrachten werk uit handen nemen. De ouderraad schakelt daarbij andere ouders in als hulpkrachten en zorgt dat de communicatie met school goed verloopt. In samenwerking met de school verstrekt de ouderraad ook wel informatie over de school aan de ouders.

Activiteiten die de Ouderraad jaarlijks organiseert zijn: de informatieavond, de scholenmarkt en het eindejaarsfeest. Verder zorgen we voor bijvoorbeeld een hapje en een drankje bij het Sinterklaasfeest, de kerstvieringen en ouderavonden.

Inspraak

De ouderraad van De Rank kan gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad van de school adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan ook een advies voor het schoolbestuur eisen van de medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.

De ouderraad heeft geen wettelijke status of taken. In de raad zitten de vertegenwoordigers van ouders van leerlingen. De ouders kiezen deze vertegenwoordigers. Tijdens de jaarlijkse informatieavond legt de ouderraad verantwoording af over het (financiële) beleid dat is gevoerd. Ook overlegt de raad met de ouders over het beleid voor de toekomst.

Bij problemen op school die van belang zijn voor ouders, roept de ouderraad meestal de ouders bijeen voor overleg. En ze stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat.

Meedoen?

Elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe ouders die iets willen bijdrage aan de school. Dat kan onder schooltijd of tijdens (een van de) activiteiten die we organiseren. Deelnemen in de ouderraad is gratis en kost u alleen wat vrije tijd. We vragen u mee te helpen bij activiteiten en ongeveer 9 keer per jaar te vergaderen. Vergaderingen zijn altijd ’s avonds tussen 19:30 en circa 21:30 uur.

Hebt u interesse? Neem dan contact op via de Varietasapp