Leerlingenraad

De Rank heeft een Leerlingenraad. En daar zijn we best een beetje trots op. Vanuit elke groep (1 tot en met 8) zitten twee leerlingen in de raad die hun groep vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar, onder schooltijd. In de eerste vergadering kiezen de leden een voorzitter en een secretaris/notulant. De directeur van de Rank is altijd aanwezig bij een vergadering.

De raad praat over belangrijke zaken, zoals het gebruik en de inrichting van het schoolplein, of de invulling van de vrijdagmiddag voor een vakantie. De leden denken mee over de organisatie van allerlei festiviteiten en vertellen hoe lesmethodes bevallen. Daarnaast bespreken ze ideeën die worden aangedragen vanuit de school.

Elk jaar kiezen we per groep twee nieuwe leerlingen. Vanaf groep 5 houden we daar verkiezingen voor. Het is niet verplicht om je verkiesbaar te stellen. Maar onze ervaring is dat heel veel kinderen staan te trappelen om in de Leerlingenraad te mogen. Zo maken de kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen en wordt de betrokkenheid met de school nog groter.