Dalton

De Rank wil kinderen helpen om hun eigen weg te vinden in de maatschappij. Dat doen we met behulp van Daltononderwijs. Onze leerlingen leren in vrijheid zelfstandig werken. Ze mogen zelf hun doelen stellen. Concreet betekent dit dat ze werken met een weektaak.
Dat begint al in de groepen 1 en 2 met een planbord. Ieder kind bekijkt zelf wat het wanneer wil doen binnen de afgegeven kaders. De instructies worden op drie niveaus gegeven en zijn erop gericht dat het kind steeds meer eigenaar wordt van zijn taken. Op die manier draagt Daltononderwijs op De Rank bij aan een sterke persoonsontwikkeling.

,,Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich door Daltononderwijs veel meer bewust worden van hun eigen ontwikkeling.” -Linde Voskamp, directeur De Rank

Omdat Dalton een manier van leven is, wordt de invulling ervan door onze school zelf ontwikkeld.  Dalton is altijd in beweging en om deze beweging gaande te houden, moeten we met elkaar in gesprek blijven. Om onze beweging, afspraken en werkwijzen goed te borgen, hebben we ons Daltonboek geschreven. Dat geeft ons als team richting en handvatten in ons dagelijkse handelen.

,,Dalton is no method, no system. Dalton is an influence, a way of life”

Kennismaken met Dalton?

U bent altijd welkom om te komen kijken op De Rank. Daarnaast organiseren we elk jaar een Daltonweek. Ouders krijgen dan de gelegenheid om een ochtend mee te lopen in de klas. 
Meer weten over Daltononderwijs? Bekijk dan de website van de Nederlandse Dalton Vereniging.

De kernwaarden

Daltononderwijs is gebaseerd op de antropologie, maatschappij- en mensvisie van grondlegger Helen Parkhurst (1887-1973). We laten ons inspireren door haar gedachtegoed met 6 Daltonkernwaarden voor de grondhouding:

  • gericht op de mens,
  • die initiatief neemt,
  • proactief is,
  • verantwoordelijkheid neemt,
  • verantwoording vraagt en
  • verantwoording aflegt

Parkhurst straalde vertrouwen uit naar leerlingen en leerkrachten en geloofde in de eigen ontwikkelingskracht van kinderen en hun onderwijzers. Dáárom werkt Dalton.

Klik op de onderstaande link om ons Daltonboek te bekijken:

Daltonboek