Ongevallenformulier

Om de veiligheid van uw kind op onze school zo goed mogelijk te waarborgen, is het belangrijk dat we actuele gegevens hebben over uw kind, de ouders, medische gegevens en de eventueel de naschoolse opvang.

Daarom vragen we u om voor uw kind(eren) een ongevallenformulier in te vullen. Dat formulier kunt u hieronder downloaden. Wilt u het formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind? Als er tussentijds gegevens wijzigen, verzoeken wij u om even een nieuw formulier af te geven.

Ongevallenformulier-De-Rank-1