Ziektemelding

Wanneer uw kind ziek is en daarom niet naar school kan komen, vragen wij uw kind tijdig af te melden. U kunt dat doen door ’s ochtends tussen 08.00 uur en 08.30 uur naar school te bellen op telefoonnummer: 0570 657056 of via de absentiemelding in Klasbord.

Door de leerkracht wordt de absentie van leerlingen bijgehouden. Zo nodig wordt bij opvallend verzuim, contact opgenomen met de ouders/verzorgers.