Ouders Bijeen

Ouders delen ervaringen

Heeft u ook behoefte aan ervaringen delen met andere ouders?

Om met elkaar te praten en uit te wisselen? Wilt u ook een brug slaan tussen school en thuis?

Iedere 4 weken wordt er een ontmoetingsochtend georganiseerd voor en door ouders van De Rank. Van 8.45 – 9.45 uur kunt u met andere ouders onder het genot van een kopje koffie of thee ervaringen uitwisselen. En indien gewenst kan er iemand van school aansluiten. Deze ochtenden worden georganiseerd door Jantien (moeder van leerlingen van de Rank). Hieronder vertelt zij wat haar idee is over deze ochtenden.

Ik ben moeder van 2 kinderen die onderwijs volgen op de Rank. Een van mijn kinderen heeft de diagnose van autisme met ADHD. Binnen het reguliere basisonderwijs kan een kind met deze diagnoses prima functioneren. Maar als ouder en ook als leerkracht moet je wel weten hoe je deze kinderen het beste kan begeleiden.

Afgelopen jaren heb ik ervaren dat bijv. een schoolreisje, kerstviering of sinterklaas een flinke uitdaging kan zijn, zowel voor kind als voor ouders. Maar ook spannende, nieuwe ervaringen of onverwachte wijzigingen/aanpassingen kunnen veel van je kind vragen.

Elke keer probeer ik mijn kind te helpen, zodat die momenten ook leuk kunnen zijn.  Dit kan door hulp/begeleiding van professionals maar ook door met de desbetreffende docent(en) of andere ouders te praten. Hierdoor kwam ik soms weer tot nieuwe oplossingen/inzichten om onze kinderen verder te helpen.

Daarom dacht ik: Hoe fijn zou het (kunnen) zijn om met andere ouders, op een rustig moment met een bakje koffie of thee, hierover te praten.

Binnen het speciaal onderwijs is hier meer aandacht voor, in het huidige reguliere onderwijs (nog) niet. Linde ziet hier ook een meerwaarde in voor iedereen op de Rank en wil daarom vanuit school de mogelijkheid voor een ontmoetingsochtend bieden.

Eén keer in de vier weken, op maandagochtend tussen 8.45 en 9.45 uur is er de mogelijkheid om in de groeituin, onder het genot van een kopje koffie of thee, met elkaar te praten. Geheel vrijblijvend en op basis van vertrouwen.

Op verzoek kunnen leerkrachten, een IB-er of directie aansluiten, om ervaringen uit wisselen en zo een brug te slaan tussen school en thuis.

 In de schoolkalender staat wanneer we bij elkaar komen. Loop gerust binnen. Het lijkt me fijn om je te treffen.