Home>Nieuws>1e schoolweek & Leefstijl

1e schoolweek & Leefstijl

dinsdag 4 september 2018

Onze eerste schoolweek verloopt tot nu toe goed en gezellig. We hebben al verschillende activiteiten gedaan om elkaar (nog) beter te leren kennen.

  1. Stickerspel. We hebben allemaal een sticker op de rug gekregen; er waren 4 verschillende soorten stickers te verdelen. Toen iedereen een sticker had, was het de bedoeling dat de leerlingen zónder te weten wat voor een sticker ze op de rug hadden, medeleerlingen zouden vinden die dezelfde soort sticker op de rug had. Dit alles terwijl er niet gepraat mocht worden. De leerlingen moesten elkaar dus helpen om bij elkaar te komen. Erg grappig en bovendien werd er erg goed samen gewerkt.Op de foto staan ze met de rug naar de foto, zodat hun medeklasgenoten konden zien of ze allemaal bij elkaar hoorden.
  2. Één potlood, 2 tekenaars. De leerlingen zaten in tweetallen en moesten samen een door de leerkracht genoemde tekening (huis, auto, etc.) maken, terwijl ze samen 1 potlood/pen/stift vast hadden. Wederom mocht dit niet in overleg. Leuk om te zien hoe ze toch allemaal samen tot een tekening kwamen.