Home>Schoolgids>Informatie aan ouders

De Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit geledingen: 1. vertegenwoordigers van de ouders. 2. vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De directeur van de school is adviserend lid. De MR kijkt naar twee kanten: het reilen en zeilen van

Lees verder >

Leerlingenraad

De Rank heeft een Leerlingenraad. En daar zijn we best een beetje trots op. Vanuit elke groep (1 tot en met 8) zitten twee leerlingen in de raad die hun groep vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar, onder

Lees verder >

Ouderraad

De ouderraad kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan ook eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet dan binnen 3

Lees verder >