Home>Schoolgids>Algemeen>Studie – en vergaderdata

Studie – en vergaderdata

Een aantal malen per schooljaar zijn er studiedagen voor het schoolteam. Het betreft hier studiedagen:

  • voor het schoolteam zelf om onderwijskundige onderwerpen te bespreken, die betrekking hebben op de school.
  • studiedagen, georganiseerd door organisaties waar de school mee samenwerkt. U kunt dan denken aan het samenwerkingsverband Sine Limite, de Nederlandse Daltonvereniging, Stichting Quo Vadis e.d..

Uw kind heeft op deze dagen vrij. Deze vrije dagen gaan niet af van de 880 en 1000 uur, die wettelijk verplicht zijn. De vergaderdata vindt u in de kalender, het bovenstaande urenoverzicht en in het Rankblad.