Home>Schoolgids

De Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit geledingen: 1. vertegenwoordigers van de ouders. 2. vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De directeur van de school is adviserend lid. De MR kijkt naar twee kanten: het reilen en zeilen van

Lees verder >

Eten en drinken op school

Veel kinderen hebben in de ochtendpauze vaak trek. Ze willen graag iets te eten en te drinken hebben. Ze mogen brood, fruit of iets anders gezonds meebrengen. Snoep is niet toegestaan met uitzondering van de traktatie op een verjaardag. Als

Lees verder >

Gymrooster

Maandag (De Scheg) 08.30 – 09.15 Groep 8b 09.15 – 10.00 Groep 7b/8a 10.00 – 10.45 Groep 7a 10.45 – 11.30 Groep 6 Maandag (Andriessenplein) 13.50 – 14.30 Groep 5 Dinsdag (Andriessenplein)  13.00 – 13.45 Groep 4 13.45 – 14.30

Lees verder >

Leerlingenraad

De Rank heeft een Leerlingenraad. En daar zijn we best een beetje trots op. Vanuit elke groep (1 tot en met 8) zitten twee leerlingen in de raad die hun groep vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar, onder

Lees verder >

Ouderraad

De ouderraad kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan ook eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet dan binnen 3

Lees verder >

Over Quo Vadis

Wij zijn een Quo Vadis school Onze eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. Maar als Quo Vadis school kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen

Lees verder >

Schoolgids

Onze schoolgids kunt u ook als pdf-bestand inzien of opslaan. U kunt ook via het zoekveld of het menu links in beeld informatie vinden. Schoolgids De Rank 2017-2018.

Lees verder >

Schooltijden

’s Morgens gaat de schooldeur om 8.20 uur open. De leerkrachten zijn dan in de klas om de leerlingen te ontvangen. De lessen beginnen om 8.30 uur. De groepen, die op de begane grond zitten gebruiken de hoofdingang  van de school.

Lees verder >

Studie – en vergaderdata

Een aantal malen per schooljaar zijn er studiedagen voor het schoolteam. Het betreft hier studiedagen: voor het schoolteam zelf om onderwijskundige onderwerpen te bespreken, die betrekking hebben op de school. studiedagen, georganiseerd door organisaties waar de school mee samenwerkt. U

Lees verder >

TSO

Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden wij voor leerlingen tussenschoolse opvang (TSO) in onze school aan. De professionele krachten van Sam&ko verzorgen voor onze school de TSO. Voor ouders zijn hier geen kosten aan verbonden.  

Lees verder >