Home>Schoolgids

De Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit geledingen: 1. vertegenwoordigers van de ouders. 2. vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. De directeur van de school is adviserend lid. De MR kijkt naar twee kanten: het reilen en zeilen van

Lees verder >

Eten en drinken op school

Veel kinderen hebben in de ochtendpauze vaak trek. Ze willen graag iets te eten en te drinken hebben. Ze mogen brood, fruit of iets anders gezonds meebrengen. Snoep is niet toegestaan met uitzondering van de traktatie op een verjaardag. Als

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Gymrooster

Maandag (De Scheg) 08.30 – 09.15 Groep 8b 09.15 – 10.00 Groep 7b/8a 10.00 – 10.45 Groep 7a 10.45 – 11.30 Groep 6 Maandag (Andriessenplein) 13.50 – 14.30 Groep 5 Dinsdag (Andriessenplein)  13.00 – 13.45 Groep 4 13.45 – 14.30

Lees verder >

Klachten

Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Bij Stichting Quo Vadis geldt de afspraak dat u een probleem eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook

Lees verder >

Leerlingenraad

De Rank heeft een Leerlingenraad. En daar zijn we best een beetje trots op. Vanuit elke groep (1 tot en met 8) zitten twee leerlingen in de raad die hun groep vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar, onder

Lees verder >

Medezeggenschap

Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om, volgens de bepalingen in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS), een Medezeggenschapsraad (MR) in te richten. MR Elke school van Quo Vadis heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding.

Lees verder >

Missie en Visie

Missie Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst. Visie De maatschappij verandert razendsnel. Allerlei ontwikkelingen maken de wereld sneller en kleiner. Er zijn geen verre landen noch vreemde volken meer. Mensen worden steeds individualistischer en zijn gevoelig

Lees verder >

Ouderraad

De ouderraad kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan ook eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet dan binnen 3

Lees verder >

Over Quo Vadis

Wij zijn een Quo Vadis school Onze eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. Maar als Quo Vadis school kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen

Lees verder >