Vertrouwenspersoon

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

 


Contactgegevens interne vertrouwenspersoon

Naam:         Mirjam Porte

Telefoon:     0570 657056

E-mail:        m.porte@varietas.nl

 


De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.

 


Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Gerard Dijkstra (Buro Konfidi Vertrouwenspersonen)
Telefoon: 06-55183368
E-mail: info@konfidi.nl 
W: www.konfidivertrouwenspersonen.nl

Agenda
Schoolreisje
23 septemberLees verder
Studiedag
24 septemberLees verder
Dierendag
4 oktoberLees verder
Gebedsgroep
6 oktoberLees verder

“Samen zorgen wij voor groei”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren