Nieuws

beslisboom 0-8 jaar

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Er is één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

 

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving.

 

Inline image

 

30 novemberLees verder
Agenda
Gebedsgroep
2 decemberLees verder
Rankblad
4 decemberLees verder
Sinterklaasviering
4 decemberLees verder
Sinterklaas
5 decemberLees verder

“Samen zorgen wij voor groei”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren