klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en/of de schoolleiding en/of de interne vertrouwenspersoon aan te spreken.

 

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat kunt u vinden op de website van uw school en de website van stichting Varietas: www.varietas.nl.

 

Contactgegevens schoolbestuur stichting Varietas
Naam bestuurder: dhr. B.A. van Leeuwen
Telefoonnummer: 085 0435490
E-mail: b.vanleeuwen@varietas.nl

 

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030 2809590

Agenda
2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Rankblad
Schoolfotograaf
Leerlingenraad

“In verwondering en vertrouwen samen bouwen”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren