Daltonschool De Rank
Home>Ouders

Ouders

Op De Rank zien wij de ouders en verzorgers van onze leerlingen als partners van de school. Elk jaar opnieuw zijn er in januari en februari kennismakingsgesprekken, waarin u als ouder ons kunt bijpraten over uw kind. Wat vindt u belangrijk? Waar moet de leerkracht op letten?

Na de cito’s zijn er bovendien gesprekken met u over het rapport. De Rank maakt gebruik van het Ouderportaal van ParnasSys, waarbij ouders met hun eigen inlog kunnen kijken naar toetsgegevens van een kind. Zo kunt u precies volgen hoe uw kind het doet op school.

Mocht u nou ergens tegenaan lopen, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht van uw kind. Dat vindt bij voorkeur plaats in de middag. Wacht niet een rapportgesprek af als u iets belangrijks signaleert.

Meepraten over school? Meld u aan voor de Ouderraad.