beslisboom 0-8 jaar
30 november 2020

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Er is één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

 

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e inzichten en regelgeving.

 

Inline image

 

Agenda
Wieltjesdag
29 januariLees verder
Rankblad
29 januariLees verder
Rankblad
12 februariLees verder
Gebedsgroep
17 februariLees verder

“Samen zorgen wij voor groei”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren