Home>Nieuws>Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

woensdag 8 maart 2017

Groep 5

Wij zijn groep 5. We zijn met 26 kinderen en we hebben twee juffen, juf Hester en juf Sigrid. We zijn aardig voor elkaar en sluiten elkaar niet buiten. We zijn creatief en sportief. Onze vakken zijn rekenen, schrijven, taal, estafette, begrijpend lezen, aardrijkskunde, Engels, spelling, geschiedenis, natuur en techniek, muziek, handvaardigheid en tekenen en gym. We werken met Daltonblokjes. En als de schijf op rood staat zijn we stil. Als de schijf op oranje staat mogen we fluisterend overleggen. Als de schijf op groen staat mogen we praten. Dit was groep 5, doei!