Home>Nieuws>Informatie mbt toetsadvies groepen 8

Informatie mbt toetsadvies groepen 8

dinsdag 21 mei 2019

Leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. Er bestaan vijf goedgekeurde eindtoetsen. Scholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze afnemen. De Rank heeft voor de ROUTE 8 eindtoets gekozen.

Het mag voor het resultaat van de toets niet uitmaken welke toets een leerling maakt. Het is daarom belangrijk dat de vijf eindtoetsen vergelijkbaar zijn. De Expertgroep Toetsen PO, aangesteld door het ministerie van OCW, maakt een vergelijking tussen deze vijf toetsen. Zo heeft elke leerling met zijn of haar capaciteiten dezelfde kans om een bepaald toetsadvies te behalen. De fout is ontstaan, doordat de Expertgroep Toetsen PO gerekend heeft met onjuiste waardes.

Voor alle leerlingen van De Rank geldt dat wij blijven bij het gegeven advies voor het voortgezet onderwijs. Alle ouders van kinderen uit groep 8 hebben een mail ontvangen waarin staat wat dit betekent voor hun kind.

Voor ouders is er een telefonisch informatiepunt eindtoets ingesteld, bereikbaar tussen 09.00u- 17.00 op: 050 5999820. Meer weten over de situatie? Kijkt u dan op www.rijksoverheid.nl/eindtoets