Home>Nieuws>Groep vier en Dalton

Groep vier en Dalton

woensdag 31 januari 2018

Groep vier en Dalton

In groep vier zijn we aan het begin van dit cursusjaar begonnen met het werken aan een weektaak.

Elke leerling krijgt op maandag de eigen weektaak voor de week die komt. Op de weektaak staat per dag welke vakken aan bod komen en welk werk er voor die dag gemaakt moet worden. Ook is er op de weektaak ruimte om het doel voor de week in te vullen en is er ruimte voor reflectie.

Elke maandag bespreekt de leerkracht met de kinderen aan welk doel we kunnen gaan werken. Hiervoor gebruiken we de doelen waar we schoolbreed aan werken óf de kaart “reflectie ik-doelen groep 4”. Op de reflectie ik-doelen kaart staan de doelen die in groep vier aan bod komen en die te maken hebben met de Dalton- kernwaarden zelfstandigheid, vrijheid/ verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie. Een doel kan bijvoorbeeld zijn: “Ik kan 25 minuten zelfstandig werken aan een taak.” of “Ik kan zelf verschillende activiteiten uit het keuzewerk kiezen.” Aan het eind van de week, op vrijdag, reflecteren we met elkaar én reflecteert elk kind individueel op dit ik-doel. Zo leren we samen om doelen te stellen en om bewust aan die doelen te werken.

De leerlingen kleuren elke dag het werk wat ze gedaan hebben af op hun weektaak. Hiervoor gebruiken ze de kleur van de (Dalton)dag. Ook wordt het keuzewerk ingekleurd op de weektaak. Aan het eind van de week is zo goed te zien wat allemaal gelukt is en waar de kinderen aan gewerkt hebben.

Regelmatig bespreekt de leerkracht aan het eind van de week individueel met de kinderen de weektaak. Wat heb je geleerd, wat is wel gelukt en wat kan nog beter of anders? Hoe kan de leerkracht of een ander kind je hierbij helpen?

Zo werken we samen aan het proces van leren en groeien; samen zorgen wij voor groei!