Home>Nieuws>Groep 4

Groep 4

dinsdag 22 mei 2018

Graag willen we ons aan u voorstellen!
Wij zijn de leerlingen van groep vier van Basisschool De Rank in Deventer.

Onze groep telt 24 leerlingen: 14 jongens en 10 meisjes. We hebben twee juffen: Juf Lyan werkt op maandag en dinsdag en juf Mirjam is op woensdag, donderdag en vrijdag de juf van onze groep.

We werken en spelen graag met elkaar en doen ons best om daarbij goed samen te werken. Zo werken we regelmatig samen met ons maatje of groepje en nemen de verantwoordelijkheid om onze taken goed uit te voeren. Elke dag op school sluiten we af met reflectie en daarbij kunnen we goed benoemen wat de dag goed gegaan is, wat nog beter of anders kan en wat we nog willen leren. Ook komt het geven van complimenten vaak aan de orde.

We rekenen in groep vier tot honderd en we kunnen al prima lezen. Met taal kennen we al veel nieuwe begrippen: lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, enzovoort en ook met spelling hebben we dit jaar veel nieuwe kennis opgedaan: al veel spelling categorie├źn hebben we ons eigen gemaakt! Tijdens de schrijflessen leerden we de hoofdletters en nu passen we dat toe in ons werk. Verder gymmen we twee keer in de week, hebben we muzieklessen, verkeer en zijn we creatief bezig in de klas. De dagen beginnen we met het luisteren naar een Bijbelverhaal of het praten over het thema van de week. Het is fijn om samen een groep te zijn en daarover hebben we geregeld positieve gesprekken met elkaar. Onderwerpen als: hoe kan je elkaar helpen, hoe betrek je de ander in je spel, hoe ga je om met probleempjes, komen dan aan de orde.

Met elkaar hopen we ook verder dit schooljaar er een fijn jaar van te maken. En daarna… op naar groep vijf!