Home>Nieuws>Even voorstellen

Even voorstellen

woensdag 1 maart 2017

Groep 3

 

Graag willen we ons hierbij voorstellen! Wij zijn groep 3 van de Christelijke Daltonbasisschool De Rank.

Onze groep telt 23 kinderen en samen hebben we het fijn in de groep.

 

In groep 3 leren we lezen, schrijven , rekenen en natuurlijk nog veel meer!

 

We werken via dagritmekaarten op school.

Door middel van de kaarten op het werkbord zien de kinderen wat we gaan doen op een dag.

 

Tijdens de leesinloop werken we met veilig en Vlot, de letterdoos,  het klikklakboekje en Veilig Gespeld. Daarnaast kan ook in een boekje gelezen worden.

 

Bij de dagopening werken we met de methode Kind Op Maandag. Ook zingen we liedjes en denken we samen na over een gebed.

 

Na de dagopening gaan we rekenen. We werken met de methode Wereld in Getallen.

In deze methode komen aan de orde: begrippen/hoeveelheden, splitsen, optellen en aftrekken, rekenen tot en met 20 en meten, tijd, geld en meetkunde

 

Na de pauze gaan we schrijven . We gebruiken hiervoor de methode Pennenstreken.

 

Onze leesmethode is Veilig leren lezen de Kim-versie.

De methode heeft dertien kernen: Kern Start en kern 1 t/m 11 en kern Afsluiting

Elke kern begint met een inleidend ankerverhaal.

Tijdens het werken leren we alle letters en ook lettercombinaties. Ook leren we spellen en lezen. Het leesplezier bevorderen is een belangrijk onderdeel in groep 3!

 

In groep 3 werken we met een planbord. Op het planbord wordt het keuzewerk voor elke dag gepland. Op maandag plannen we de vijf keuzetaakjes voor de hele week. Als de taak klaar is laten de kinderen dit zien met de gekleurde magneet van de kleur van de dag.

 

Natuurlijk hebben we ook creatieve activiteiten en gymmen we twee keer in de week.

 

We stellen onze doelen en proberen deze te halen. We reflecteren op ons werk én op ons doen en laten en meten dagelijks onze stemming. Met elkaar werken we aan een goede werk- en luisterhouding en creëren we een fijne en positieve sfeer. Zo zorgen we echt samen voor groei!