Home>Nieuws>Groep 7a Bezoek Etty Hillesum Centrum

Groep 7a Bezoek Etty Hillesum Centrum

dinsdag 22 mei 2018

Groep 7a Bezoek Etty Hillesum Centrum

Op donderdag 26 april hebben we een bezoek gebracht aan het Etty Hiilesum Centrum. Daar hebben we de interactieve tentoonstelling Sjalom Salaam bekeken. Een tentoonstelling over Joden, Moslims, Christenen en vluchtelingen.

Timo en Nik  vertellen wat we daar hebben gedaan.

Timo en Nik: We zijn ’s ochtends op de fiets naar het Etty Hillesum Centrum gegaan.  Toen we daar aankwamen gingen naar een grote zaal. Een meneer vertelde ons dat Sjalom Salaam ging over 3 wereldgodsdiensten: Christenen, Moslims en Joden.

We gingen daarna in twee/drietallen opdrachten doen over geloof, oorlog,  vooroordelen. Het waren 91 opdrachten.

Daarna gingen we een film kijken over iemand uit Deventer, die als enige uit de klas de oorlog overleefd had.

Aan het eind gingen we naar de binnenplaats van het centrum, de vroegere Joodse school, en werd er een foto van ons gemaakt. Dit was precies dezelfde plaats van de klassefoto uit de tentoonstelling.

We hebben veel gedaan en ook veel geleerd.

Nik en Timo (groep 7a)