Home>Groepen>Groep 3>Groep 3 stelt zich voor

Groep 3 stelt zich voor

woensdag 9 oktober 2019

Graag willen we ons in dit stukje aan jullie voorstellen!
Wij zijn de zevenentwintig kinderen van groep drie en we hebben ons lokaal links achterin de gang op de begane grond van De Rank. Onze juffen zijn juf Ingrid en juf Mirjam.
In de eerste schoolweken hebben we al veel geleerd. We kunnen al heel wat letters lezen en daar woorden mee maken. We werken met plezier in ons werkboekje en zijn trots op hoe we dat doen. Ook de schrijfletters leren we. Soms is dat nog best een uitdaging: lussen, stokken, buikjes, schrijflijnen, bovenlijnen, hulplijnen… maar we doen ons best en het gaat al goed. We werken elke dag met getallen tijdens de rekenlessen van de nieuwe methode Pluspunt. Begrippen die we in groep twee hebben geleerd komen terug en het werken met getallen tot twintig leren we verder uit te breiden.
Verder luisteren we naar de Bijbelverhalen, zingen we met elkaar, gymmen we in de grote gymzaal en tekenen en knutselen we. De dierfiguren met hun lessen uit de methode voor sociaal emotioneel leren vinden we geweldig. Kwink leert ons hoe we goed met elkaar om kunnen gaan, hoe we goed met elkaar kunnen communiceren en zo hoe we samen een fijne groep kunnen zijn.
En dat willen we! Samen hopen we er een prachtig schooljaar van te maken!