Welkom bij Christelijke Daltonschool 'De Rank'


De Rank verzorgt onderwijs ...

 … met voor elk kind de zorg die het nodig heeft

 … waarin de christelijke normen en waarden voorop staan

 … waarin de leerkracht ziet wat een kind nodig heeft om te groeien in zijn ontwikkeling

 … dat kinderen uitdaagt zelfstandig en in samenwerking met anderen te leren en te leven

 … in een veilige omgeving waar kinderen en ouders zich thuisvoelen