Schoolgegevens


Christelijke Daltonschool
'De Rank' 
Andriessenplein 22 
7425 GX DEVENTER 

Telefoon: 0570-65 70 56 

Welkom bij Christelijke Daltonschool 'De Rank'

 

 De Rank verzorgt onderwijs ...


… met voor elk kind de zorg die het nodig heeft

… waarin de christelijke normen en waarden voorop staan

… waarin de leerkracht ziet wat een kind nodig heeft om te groeien in zijn ontwikkeling

… dat kinderen uitdaagt zelfstandig en in samenwerking met anderen te leren en te leven

… in een veilige omgeving waar kinderen en ouders zich thuisvoelen